Geboorte aangifte  op :   -
-
  werd geboren :   - -
dochter van :   -
-
adres :   -
-
  - -

Trouwfeest op :   - -
geven :   - -
en :  
- -
hun Ja - woord om:  
-  

waar :  

- -

Kerk :   

- -

Jubileum -
op :   - -
zijn :  

-

-
en :   - -
adres :   - -
  - -

Overlijdensbericht
op :   -
-
is van ons heengegaan : 
-
-
echtgeno(o)t(e) van :   -
Rouwadres : 
-
-
 
Uitvaart : 
- -
Waar : 
-
-
Om : 
-
 
Samenkomst  vanaf : 
-
 
 
Onze oprechte deelneming, in naam van de ganse Familie Verhaegen aan:
  de echtgenoot(e), kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
en wensen hen veel sterkte toe bij het verlies van dit dierbare familielid.