Uitleg over Nispen

 

                Grensgebied, gelegen tussen Essen (BE) en Roosendaal (NL)

 

Geregeld kom je in de registers NISPEN ESSEN of NISPEN ROOSENDAAL tegen.  Het blijkt over dezelfde plaats te gaan, alleen de tijd geeft ons deze speling waartoe NISPEN eigenlijk toehoort.  België ? of Nederland ? 

Hier daarover wat uitleg :

Nispen is de oudste plaats in de wijde omgeving.  Reeds vóór 1146 zou het een heerlijkheid zijn geweest en in 1157 werd het voor het eerst als kerkdorp vermeld onder de naam NISIPA.  Het wordt genoemd in een oorkonde die een schenking van diverse goederen van Arnulfus de Brabander aan de Abdij van Tongerlo bevestigde.

De plaats was de zetel van de parochie Nispen, deze was onder meer uitgestrekt over de plaatsen Kalmthout, Essen, Nieuwmoer, Achterbroek en Wildert in het huidige België en Nispen, Roosendaal en Zegge in het huidige Nederland.  Het patronaatsrecht was in handen van de abdij van Tongerlo.  Tot 1822 werden de pastoors van Nispen door de betreffende abdij geleverd, na dat jaar door het Bisdom Breda.  Geleidelijk splitsten zich de parochies van de later gevormde kernen van Nispen af, en deze kernen, met name Roosendaal, overvleugelden Nispen tenslotte.

De afsplitsing van deze parochies gebeurde geleidelijk, en wel Roosendaal in 1510, en Kalmthout in 1551. Waaraan uiteraard gevolg werd gegeven door nog meerdere parochies.