Hier de verduidelijking van afkortingen, gebruikt in de bronnen op de site

                 Registers :

                                   BS(G-H-O)     Burgerlijke Stand

                                                         G = Geboorte     H = Huwelijk     O = Overlijden

                                   DTB               Doop-, Trouw-, Begraven

                                   PR(D-T-B)     Parochieregister

                                                         D = Doop           T = Huwelijk      B = Begraven

                                   SR                 Schepen register

                                   IBR                Inschrijving bevolkingsregister

                                   IRDM            Inschrijving Register van Dienstplichtige Mannen

 

Nota : DTB  zijn over het algemeen Kerkelijke registers